CORRISOL WS

Produktinformation

Lösningsmedelsbaserad primer för användning i samband med bitumenbaserade
produkter såsom Denso AV-G tape och TOK-produkter.
Fördelar
● Lämplig primer för Denso AV-G tape
samt TOK-produkter i kombination med gasolvärme.
● Ingen dammbildning
● Ger ökad vidhäftning på porösa underlag

Läs mer, klicka här...